Karupar Lawrence Terrace @ Jeth Nagar, R.A. Puram, Chennai